Kontakt

redakcja

Teletop Telewizja Gorzów
ul. Kos. Gdyńskich 50
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 599-31-28-089
KRS: 0000362261

kontakt e-mail:
redakcja@telewizjagorzow.pl
reklama@telewizjagorzow.pl

Dostawcą usługi medialnej jest:
Teletop Sp. z o.o.
ul. Kos. Gdyńskich 50
66-400 Gorzów Wielkopolski
tvteletop@gmail.com
telewizjagorzow.pl
tel. 722-217-171

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 597 3000
www.krrit.gov.pl