Informacje o nadawcy

redakcja

Nadawcą programu pod nazwą „Teletop Telewizja Gorzów” oraz wydawcą telewizjagorzow.pl i
gorzowskie.pl jest:
Teletop Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 50
66-400 Gorzów Wlkp.
Numer koncesji: 825/2022-TK

Dane kontaktowe:
Teletop Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 50
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 722-217-171
tvteletop@gmail.com
telewizjagorzow.pl

Zarząd Teletop Sp. z o.o.
Ireneusz Maciej Zmora – prezes Zarządu

Udziałowcami Teletop Sp. z o.o. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Teletop Sp. z o. o.:
Ireneusz Maciej Zmora
Andrzej Bobak
Alina Matuszak

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax. (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Teletop sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej

Beneficjentami rzeczywistymi Teletop Sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów
Rzeczywistych są Alina Teresa Matuszak oraz Ireneusz Maciej Zmora.