Regulamin

redakcja

Nie należy obrażać ludzi, nawet jeżeli reprezentują skrajnie odmienne poglądy. Nie powinno pisać się reklam ani też wysyłać listów – łańcuszków.
Nie warto też plątać się w kłótnie, w których powodem ostrej wymiany raczej personalnych wypowiedzi jest szybka, emocjonalna, nieprzemyślana reakcja na czyjś list. Taka kłótnia szybko eskaluje na kilkanaście listów i nie jest raczej czytana przez innych z zainteresowaniem.

ZASADY DYSKUSJI:

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

są bezpośrednimi atakami na interlokutorów
zawierają linki do stron www
zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
są reklamami
są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
nawołują do agresji
są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi, niniejszym upoważnia nieodpłatnie telewizjagorzow.pl do:

zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera
obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań
wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie
rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej
umieszczania utworu w bazach danych
Kopiowanie bądź wykorzystywanie, w części lub w całości materiałów zamieszczonych na niniejszych stronach, bez zgody telewizjagorzow.pl – zabronione, administrator może nałożyć karę umowną w wysokości 10.000 tys.zł.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANE OSOBOWE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TELETOP sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kos. Gdyńskich 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: redakcja@telewizjagorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
b. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
c. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
d. archiwizacje.
e. prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
a. udzielona zgoda;
b. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. procesorom w związku ze zleconymi przez TELETOP sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu spółkę;
b. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
c. tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;
6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
a. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
b. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
c. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania.
8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
a. żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
f. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i świadczonych usług od TELETOP sp. z o.o. i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez TELETOP sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. TELETOP sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny – profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
13. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z administratorem.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
telewizjagorzow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.